Курсқа кіріспе. Курсқа керек жарақтар. Курстың бөлімдері.